Biuletyn Informacji Publicznej - Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie
http://pliszgim.bipszkola.pl

Dane teleadresowe

Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie
713-24-68-123
lubelskie
lubelski
Wólka
Kolonia Pliszczyn 100
20-258
Pułkownik pilot Wojciech Kołaczkowski

mgr Anna Krzyżanowska

81 7510858

Andrzej Kruszyński

81 7510858 w 30

Monika Lichaczewska

81 7510858

81 7510858